Oplossingen

Maak kennis met de toekomst: green steel

Green steel kan een belangrijke rol in het wereldwijde verduurzamingsproces spelen, maar het is nog een relatief onbekend en onbenut fenomeen. In dit artikel beantwoorden we enkele vragen zodat je een beter beeld krijgt van green steel.

Wat gebeurt er binnen de staalindustrie om te verduurzamen?

De Europese Commissie heeft een heffingensysteem opgelegd: CO2-vervuilers gaan extra belastingen betalen. Als fabrieken minder uitstoot genereren, betalen ze minder heffingen. Dit speelt natuurlijk ook binnen onze branche een grote rol.

Je ziet nu dat alle gerenommeerde staalfabrieken bezig zijn met verduurzaming. Europese fabrieken proberen ieder op een eigen manier de CO2-uitstoot te verminderen en green steel kan wezenlijk bijdragen aan verbetering.

Wat is green steel?

Er is geen definitie voor green steel. Logischerwijs is het wel een vereiste dat de CO2-uitstoot bij de productie van green steel vermindert ten opzichte van de productie van grijs staal. Er zijn op dit moment twee gangbare manieren om green steel te produceren.

1. Investeren in nieuwe technieken en ideeën rondom fabrieken en productieproces die leiden tot CO2-vermindering. Voor dat resultaat kan de staalfabriek een certificering krijgen. Als er na onderzoek wordt geconcludeerd dat de uitstoot van CO2 met bijvoorbeeld 20% is afgenomen, krijgt de fabriek een certificering. De fabriek kan vervolgens zeggen dat 1/5 deel van haar staal green steel is. Maar je weet niet welk deel en alle staal wordt verkocht met als claim dat er 20% minder CO2-uitstoot is

2. Een andere route richting green steel is het gebruik van schroot. Zeker als dat schroot wordt verwerkt in een elektrische oven die werkt op groene energie (windmolens zonnepanelen). Qua productie is deze route veel groener dan productie met een reguliere hoogoven. Kopers weten bovendien precies welke rol staal echt green is. In Europa zijn op dit moment slechts enkele elektrische hoogovens. Het gaat jaren en jaren duren voordat de capaciteit van elektrische hoogovens serieus vergroot is. In de VS staan al veel meer elektrische hoogovens.

Is green steel anders dan grijs staal?

Nee, het eindproduct green steel voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen en eigenschappen als grijs taal.

Voor wie is green steel geschikt?

Aangezien de kwaliteit identiek is aan regulier staal én het feit dat green steel duurzamer is, is green steel geschikt voor alle verwerkers van staal. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat green steel duurder is dan grijs staal.

Bij afweging van de kosten is het belangrijk welk aandeel staal in een eindproduct heeft. Gaat het om een (relatief) klein percentage, zoals in een auto, dan is een hogere prijs voor green steel nauwelijks van invloed op de eindprijs. Maar als je producten fabriceert die voor misschien wel 90% uit staal bestaan, dan is een prijsstijging van green steel al snel verantwoordelijk voor een aanzienlijke prijsstijging van het eindproduct. Ieder bedrijf dient zelf de afweging te maken. Bedrijven die vooroplopen of waarvan consumenten verwachten dat ze vooroplopen en innovatief en duurzaam zijn, zullen eerder overgaan op het gebruik van green steel.

Wij verwachten dat de toepassing van green steel snel zal toenemen onder druk van regelgeving, marktvraag en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Interesse?

Interesse in de toepassing van green steel? Neem contact met ons op.


Vul hier uw eigen inhoud in.